Onzichtbaar
vergeten door de tijd

Stille wijsheid

onvoorwaardelijk bereid
te laten schitteren

en schoonheid

verdiept en rijker
weer te vinden