Onzichtbaar
vergeten door de tijd

Stille wijsheid
onvoorwaardelijk bereid
te laten schitteren

en schoonheid
verdiept en rijker
weer te vinden